استاندارد ایزو 21502 به‌عنوان استانداردهای جایگزین ایزو 21500 منتشر شد!
 بالاخره بعد از استاندارد ايزو 21500:2012 كه در پايان سال ميلادي 2012 به انتشار رسيد ورژن جديد و بسيار كاربردي استاندارد مديريت پروژه با عنوان ISO 21502:2020 در آخرين ماه ميلادي دسامبر سال 2020 ميلادي منتشر گرديد.
مطابق برنامه قبلی سازمان ايزو جهاني، استاندارد راهنمای مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 در دی‌ماه 1399 منتشر و براي اولين بار توسط شركت پايدار كيفيت پيروز ترجمه گردید.
مفاهیم جدید با بهره‌گیری از 4 استاندارد قبلي مديريت پروژه، مديريت طرح، مديريت پورتفوليو و مديريت حاكميت پروژه مرتبط با چرخه حیات مدیریت پروژه و پرداختن به اجرای پروژه‌ها با رویکرد مدیریت پروژه چابک و تأمین انتظارات سازمان از اجراي پروژه‌ها يكي از مهم‌ترین تغييراتي می‌باشد که در این استاندارد رخ‌داده است.
در آغاز استاندارد ايزو 21502 به عوامل و متغیرهایی که از درون و بیرون سازمان بر پروژه اثرگذار است، پرداخته می‌شود. اهداف پروژه باید با استراتژی هر سازمان همسو باشد، بخشی از استاندارد به بیان ارتباط بین استراتژی سازمان و پروژه پرداخته‌شده است.
البته نه‌تنها سطح طرح و پورتفولیو در اين استاندارد دیده‌شده، بلكه حوزه حاكميتي كه در استاندارد ايزو 21505 بود نيز دربند 4-3 استاندارد ايزو 21502 دیده‌شده است! روش‌های ترکیبی مدیریت پروژه مرتبط با سازمان حامی در بخش 6-2، 6-3 و 6-9 آمده است.
بیان محدودیت‌هایی که در اجرای پروژه وجود دارد و لزوم توجه به طرح توجیهي کسب‌وکار در شروع یک پروژه در این استاندارد تأکید شده است.
چه ساختار سازمانی برای اجرای یک پروژه مناسب است؟ بخشی از این استاندارد به بیان انواع ساختار سازمانی اختصاص‌یافته است. تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند منجر به ایجاد شفافیت در اجرای فعالیت‌های پروژه گردد.
در ادامه به صلاحیت موردنیاز برای گروه پروژه پرداخته‌شده است.
برای اجرای یک پروژه باید چه ملاحظاتی صورت پذیرد؟ در بخش دیگر این استاندارد در مورد ملاحظاتی که باید برای اجرای پروژه در نظر گرفته‌شده است اختصاص‌یافته است.
تأکید بر بهبود مستمر در اجرای پروژه، جزو مفاهیم دیگری است که دربند 5-3 این استاندارد با تعیین فرایند ارزشیابی، تشریح شده است. ایفای نقش تسهیلگری برای مدیریت ارشد و دفتر پروژه برای افزایش کارایی و اثربخشی اجرای پروژه در سازمان در این استاندارد تأکید شده است.
نكته مهم و الزامي و جديد در اين استاندارد، لزوم يكپارچگي و هم‌ترازی با فرایندها و سیستم‌های سازمانی طبق بند 5-4 می‌باشد!
دربند 6 این استاندارد روش‌های ترکیبی مدیریت پروژه طرح گردیده است. بر ایجاد یکپارچگی در مدیریت پروژه تأکید شده است. آنچه به‌عنوان مشخص در این استاندارد اضافه‌شده است تأکید بر انجام فعالیت‌های پیش از اخذ پروژه تا فعالیت‌های پس از اجرای پروژه است که به‌صورت شفاف مسئولیت آن را بر عهده سازمان حامي قرار داده است.
در ادامه مطالبی طبق بند 6-5 در خصوص اقدامات موردنیاز برای شروع یک پروژه اشاره‌شده است. مراحلی نظیر برنامه‌ریزی پروژه، تعریف سازمان‌دهی پروژه، بسیج تیم پروژه، تعریف حاکمیت و مدیریت پروژه، شناسایی ذینفعان و تائید توجیه پروژه بیان‌شده است.
فعالیت‌های موردنیاز برای کنترل پروژه طبق بند 6-6 بخش دیگری است که در این استاندارد تشریح شده است.
در ادامه به فعالیت‌های موردنیاز برای اختتام پروژه و به فعالیت‌هایی که پس از اختتام پروژه باید صورت پذیرد اشاره‌شده است.
و درنهایت بند 7 استاندارد، رویکرد مدیریت پروژه را به 17 بند مختلف تقسیم‌شده می‌نماید که اقدامات مدیریتی مرتبط با هر بخش در این استاندارد عنوان‌شده است، به‌صورت دسته‌بندی شیوه‌های مدیریت پروژه و ارتباط آن روش‌های مديريت يكپارچه پروژه به‌صورت زیر دسته‌بندی می‌شود:روش‌های مدیریت پروژه در رابطه با روش‌های یکپارچه مدیریت پروژه
- کار تکمیل‌شده، مراحل برجسته حاصل‌شده و هزینه‌های متحمل شده (7-2 را ببینید)؛
- منافع برنامه‌ریزی‌شده یا محقق‌ شده (7-3 را ببینید)؛
- مدیریت محدوده (7-4 را ببینید)؛
- کسب منابع کافی برای تکمیل کار (7-5 را ببینید)؛
- مدیریت زمان‌بندی و هزینه‌ها (7-6 و 7-7 را ببینید)؛
- شناسایی و مدیریت ریسک‌ها و مشکلات (7-8 و 7-9 را ببینید)؛
- مدیریت کنترل تغییر (7-10 را ببینید)؛
- کیفیت کار (7-11 را ببینید)؛
- وضعیت مشارکت و ارتباطات ذینفعان برنامه‌ریزی‌شده و پیش‌بینی‌شده (7-12 و 7-13 را ببینید)؛
- مدیریت انتقال خروجی‌ها به سازمان حامی یا مشتری و آماده‌سازی و مدیریت تغییر سازمانی یا اجتماعی (بند 7-14 را ببینید)؛
- گزارش دهی پیشرفت (بند 7-15 را ببینید)؛
- حفظ انسجام و دسترسی به اطلاعات و مستندات (بند 7-16 را ببینید)؛
- مدیریت وضعیت فعالیت‌های تدارک (بند 7-17 را ببینید)؛
- درس‌های جدید فراگرفته ‌شده (بند 7-18 را ببینید).


شركت پايدار كيفيت پيروز، مجري برگزاري دوره استاندارد مديريت پروژه ISO 21502:2020 در ايران و آسيا