استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018
مزایای استقرار سیستم از دید مترجم حمید رضا مفتخری
سی
ستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی که برپایه ایزو 45001 بنا گذاشته شده است، سازمان را قادر می سازد که از طریق موارد ذیل عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را بهبود بخشد:
• خط مشی و اهداف سلامت و ایمنی شغلی خود ( منظور از خود سازمان است ) را ایجاد و اجرا نماید.
• فرآیندهاي سیستماتیک که مفهوم و مفاد سازمان را مورد ملاحظه قرار می دهند را برقرار نموده و ریسکها ، فرصتها ، قوانین و الزامات سازمان را مد نظر قرار می دهد.
• خطرات و ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را در ارتباط با فعالیتهاي سازمان شناسایی نماید ، برای حذف آنها کوشش نماید یا براي کاهش اثرات بالقوه کنترل هایی صورت دهد.
• کنترل هاي عملیاتی را بمنظور مدیریت ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی و عمل به تعهدات قانونی و دیگر نیازمندي ها برقرار سازد.
• میزان سطح آگاهی از ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را افزایش دهد.
• عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را مورد ارزیابی قرار داده از طریق اتخاذ اقدامات مناسب بدنبال بهبود آن باشد.
• اطمینان حاصل نماید که کارکنان در موضوعات سلامت و ایمنی شغلی نقش فعالی دارند.
 لینک خرید

مدیریت پروژه چابک، مدیریت موفق
هدفاز نگارش این کتاب آشنایی با نحوه دستیابی به بهره‌وری در محیط‌های جدید است که از تیمهایی تشکیل‌شده‌اند که از تنوع جغرافیایی، فرهنگی و نسلی برخوردار هستند. الگوی توسعه چابک مظهر مجموعه‌ای از اصول است که در نخستین نگاه ممکن است متضاد با روش‌های کسب‌وکار کلاسیک به نظر برسد. لینک خریدبرنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP) Microsoft Project 2019)
زمان براي هيچ‌كس صبر نمي‌كند! به‌خصوص براي مدير پروژه‌اي كه بايد محصولش را در زمان معيني تحويل ‌دهد. برنامه پروژه به دليل مشخص‌ كردن زماني براي تحويل‌ كار، به معناي ترسيم يك قيد براي پروژه، همواره يك محدوديت است. به‌خصوص در پروژه‌هاي به‌هم‌پیوسته كه خروجي‌هاي يكي به‌عنوان ابزار يا بخشي از محصول نهايي پروژه ديگر است، فشار بر مديران براي تحويل به‌موقع بيشتر است. محدوديت زمان، در بازار رقابتي امروز به‌ حدي است كه مديريت‌ مؤثر زمان، به‌عنوان ابزاري براي نجات سازمان‌ها مطرح ‌است.
ازاین‌رو نرم‌افزارهای مختلفي در اين زمينه به وجود آمدند، كه برنامه 2019 Microsoft Project يكي از اين برنامه‌ها بوده كه اين مهم را به‌خوبی براي ما انجام می‌دهد.
لینک خرید

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت – ISO9001:2015
پیاده کردن استانداردهای مدیریت کیفیت در جهان دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است. اما برای اثربخشی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ این استانداردها باید به‌صورت صحیح توسط یک شرکت پیاده‌سازی شده و توسط یک شرکت معتبر مورد ممیزی قرارگرفته تا انطباق با الزامات ثابت شود.لینک خرید

مدیریت ریسک به زبان ساده

کتاب حاضر به شما کمک می‌کند که از طریق یک فرآیند ساده و معقول درزمینهٔ هایی چون استراتژی ، عملیات کسب‌وکار روزانه ، کنترل مالی ، سرمایه‌گذاری در فرصت‌های کسب‌وکار بالقوه ، تولید محصولات و یا خدمات جدید ، گسترش یا تغییر شکل کسب‌وکار و مدیریت پروژه‌ها و بسیاری از نمونه‌های دیگر به شناسایی و مدیریت ریسک مبادرت ورزید.لینک خرید

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم‌افزار microsoft project 2016:

کتاب حاضر نرم‌افزار microsoft project 201
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم‌افزار microsoft project 2016 :
کتاب حاضر نرم‌افزار microsoft project 2016 را به‌صورت کاملاً کاربردی و بدون پرداختن به حاشیه‌ها  با رویکردی هدفمند در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به همراه نکات کلیدی و  به‌صورت گام‌به‌گام توضیح می‌دهد.
لینک خرید
استاندارد مدیریت پروژه ISO 21500:2012

اکنون که با توجه به کسب تجارب ارزشمند و مفید در زمینه مدیریت پروژه، روز به‌روز این دانش و دستاوردهای مهم آن  ارتقاء می یابد، می‌بایست ابزاری جهت پایش، ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان های پروژه محور در اختیار باشد؛ از این رو خوانندگان می توانند با مطالعه این کتاب یعنی راهنمای مدیریت پروژه ( ISO 21500:2012 ) و پیاده نمودن این استاندارد در حصول به نتیجه مطلوب تر برای پروژه ها و سازمان های خود موفق تر عمل نمایند.
استاندارد بین‌المللی ISO 21500 که به شکلی جامع فرایندهای مدیریت پروژه را ارائه نموده است می تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی مناسب جهت دست‌یابی به موفقیت پروژه ها به‌کاربرده شود
لینک خرید